Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

 1. Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε αυτή την ιστοσελίδα. Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας («Τοποθεσία» ή «Ιστότοπος») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της Tοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Coca-Cola Services NV (και τους παρόχους υπηρεσιών για την Τοποθεσία) αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα Tοποθεσία.

Καθεστώς ιδιοκτησίας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου

 1. Η Τοποθεσία και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, οι ταινίες, τα μουσικά και ηχητικά αρχεία, το λογισμικό οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, τα εικονίδια και οι εικόνες, (το «Περιεχόμενο»), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Coca-Cola Services NV και της The Coca-Cola Company ή τρίτους με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Επίσης ο Ιστότοπος προστατεύεται με βάση τους κανόνες της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. Περαιτέρω αναγνωρίζετε ότι η The Coca-Cola Company είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των σημάτων” “Coca-Cola”, “Coke” καθώς και όλων των εμπορικών ονομασιών που συνδέονται με τις λέξεις και Coca-Cola. Στον Ιστότοπο μπορεί να εμφανίζονται και άλλα εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company ή και τρίτων δικαιούχων, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών των δικαιούχων.
 3. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της The Coca-Cola Company. Η The Coca-Cola Company θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όπως προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ποινικής δίωξης.

Περιεχόμενο που μοιράζεστε μαζί μας

 1. Ενδέχεται να περιλάβουμε δυνατότητες σε αυτόν τον Ιστότοπο μέσω των οποίων μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο μαζί μας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι προσβάσιμο δημοσίως. Εάν κάνετε χρήση αυτών των δυνατοτήτων συμφωνείτε και παρέχετε δωρεάν προς την Coca-Cola Services NV και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις μια παγκόσμιας εμβέλειας, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, εις το διηνεκές και αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημόσιας προβολής σε κάθε γνωστό υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο. Για το περιεχόμενο που μοιράζεστε μέσω του Ιστοτόπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τα σχετικά δικαιώματα να παράσχετε τις προαναφερόμενες άδειες χρήσης και ότι το περιεχόμενο και η παραχώρησή του είναι σύμφωνα με του εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν προσκαλούμε ή ενθαρρύνουμε την υποβολή περιεχομένου με ιδέες ή προτάσεις για τον Ιστότοπο ή τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Εάν μας στείλετε τέτοιες ιδέες ή προτάσεις, ανεξαρτήτως περιεχομένου, δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς εσάς και μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε κατά βούληση και για οποιοδήποτε σκοπό.
 2. Απαγορεύεται κάθε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή προγράμματα με καταστροφικό και επιθετικό περιεχόμενο.
 3. Ομοίως απαγορεύεται η υποβολή περιεχομένου που περιέχει απόρρητες εμπορικές πληροφορίες χωρίς την άδεια του προσώπου στο οποίο αφορούν.

Η χρήση της Τοποθεσίας

 1. Η Coca-Cola Services NV σάς χορηγεί την άδεια χρήσης της Τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:
 2. Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, αλλαγή ή συγκάλυψη των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας κι άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που εμπεριέχει το Περιεχόμενο.
 3. Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή (εκτός εάν προβλέπεται από τα παραπάνω), η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια της Coca-Cola Services NV.
 4. Ως όρο για την πρόσβαση και χρήση της Τοποθεσίας, δεσμεύστε προς την Coca-Cola Services NV ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία με οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους όρους χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Coca-Cola Services NV θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε την Coca-Cola Services NV, αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της Τοποθεσίας από τρίτους.
 5. Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας του τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στην Tοποθεσία. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην Tοποθεσία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της Tοποθεσίας.
 6.  Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Ιστότοπου για διαφήμιση ή για προσφορές.

Απόρρητο

 1. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε μέσω του ιστότοπου ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Coca-Cola Services NV σύμφωνα με την πολιτική για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων (coca-cola.gr/sports/privacy-policy) της Τοποθεσίας.

Αποποίηση Ευθύνης

 1. Το Περιεχόμενο της Τοποθεσίας ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Coca-Cola Services NV, ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην Τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η Coca-Cola Services NV δεν εγγυάται ότι η Τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη.
 2. Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην Τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

Περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή και σας δίδεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ακαταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή της μη παραβίασης. χωρίς κανένα περιορισμό των προαναφερθέντων, η Coca-Cola Services NV δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του περιεχόμενου από εσάς δε θα καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.

 1. Η Coca-Cola Services NV δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου (webcast).

Αποκλεισμός Ευθύνης

 1. Η χρήση της Τοποθεσίας γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Τόσο η Coca-Cola Services NV όσο και οι θυγατρικές της, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της, οι αντιπρόσωποι της ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση της Τοποθεσίας δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική, αποθετική, μελλοντική ή άλλου είδους ζημιά που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της Τοποθεσίας ή του περιεχομένου, είτε βασίζονται σε συμβατικές υποχρεώσεις, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), είτε αφορά πλήρη ευθύνη ή άλλες, ακόμα και εάν η πιθανότητα τέτοιας βλάβης έχει γίνει γνωστή.
 2. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με κάποιο τμήμα της Τοποθεσίας, η μοναδική σας αξίωση εξαντλείται στη διακοπή χρήσης της.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

 1. Η Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους, που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν προωθούμε ή υποστηρίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο τη χρήση αυτών των ιστότοπων εκτός της Coca-Cola Services NV. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ενημέρωση και, εφόσον επιλεγούν από εσάς, θα σας οδηγούν σε άλλους ιστότοπους μόνο με δική σας ευθύνη. Αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη η ενημέρωσή σας για τους όρους χρήσης αυτών των ιστότοπων πριν πλοηγηθείτε σε αυτούς. Η Coca-Cola Services NV δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τοποθεσιών.

Σύνδεση με την Τοποθεσία

 1. Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) στην Τοποθεσία εάν σας έχει χορηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από την Coca-Cola Services NV

Διαθέσιμο λογισμικό σε αυτή την Τοποθεσία

 1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από την Τοποθεσία ανήκουν στην Coca-Cola Services NV ή στους παρόχους/ αδειοδότες αυτής.

Αποζημίωση

 1. Στο μέτρο που δεν απαγορεύεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμφωνείτε να αποκαταστήσετε κάθε ζημία της Coca-Cola Services NV και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την χρήση αυτού του Ιστότοπου, την παραβίαση των παρόντων όρων Χρήσης ή την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Αναθεώρηση των όρων

 1. Η Coca-Cola Services NV μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων χρήσης από εσάς.

Γενικά

 1. Οι όροι χρήσης και η χρήση της Τοποθεσίας διέπονται από τους νόμους του Βελγίου ανεξάρτητα από την επιλογή των διατάξεων του νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στις Βρυξέλλες είναι αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους όρους χρήσης ή/και την Τοποθεσία ή στις οποίες διαφορές οι όροι χρήσης ή/και η Τοποθεσία αποτελούν ουσιώδες γεγονός. Το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών δεν εφαρμόζεται στους παρόντες όρους Χρήσης.
 2. Εάν η Coca-Cola Services NV αποφασίσει να αποποιηθεί οποιαδήποτε αθέτηση δέσμευσης που απορρέει από τους όρους χρήσης, τότε τούτο δεν σημαίνει ότι αποποιείται και οποιαδήποτε άλλη αθέτηση τώρα και στο μέλλον.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα βοηθήματα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν έγκυρο και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει ως έχει.

 1. Συμφωνείτε ότι η τυπωμένη έκδοση της Τοποθεσίας και των όρων χρήσης και οποιασδήποτε γνωστοποίησης που πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή θα συνιστά έγγραφη απόδειξη σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

Συμφωνείτε ότι δεν ιδρύεται ομόρρυθμη εταιρεία ή κοινοπραξία ή εργασιακή σχέση ή άλλου είδους αντιπροσώπευση με την Coca-Cola Services NV ως απόρροια των όρων χρήσης ή της χρήσης της Τοποθεσίας από εσάς.

 1. Πνευματικά δικαιώματα © 2020 Coca-Cola Services NV. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Όροι Πώλησης Προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας www.topochico.gr

Περιεχόμενα

 1. Ποιος διενεργεί την πώληση των προϊόντων;
 2. Ποιοι δικαιούνται να προβούν σε αγορά του Προϊόντος;
 3. Πως διενεργούνται οι αγορές μέσω της Πλατφόρμας;
 4. Ποιες είναι οι διευθετήσεις παράδοσης των Προϊόντων;
 5. Τι ισχύει για τις τιμές και τους όρους πληρωμής;
 6. Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως αγορά και επιστροφή των Προϊόντων – πως ασκείται;
 7. Υποχρέωσή σας για δήλωση Ορθών Στοιχείων
 8. Περιορισμός της ευθύνης εκ της πώλησης των Προϊόντων διαμέσου της Πλατφόρμας
 9. Ισχύς των παρόντος όρων και προϋποθέσεων και τροποποίηση αυτών
 10. Επίλυση διαφορών και εφαρμοστέο δίκαιο
 1. Ποιος διενεργεί την πώληση των προϊόντων;

Η διενέργεια της εξ αποστάσεως πώλησης των προϊόντων που πωλούνται διαμέσου της Πλατφόρμας www.topochico.gr (εφεξής «Προϊόντα»), πραγματοποιούνται από την εταιρεία με την επωνυμία eCommerce Logistics MON. I.K.Ε., οδός Ανδριανού, αριθμός 55, Τ.Κ. 19400, Κορωπί, Αττική,, Α.Φ.Μ. 801392537/Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Α.ρ.ΓΕ.Μ.Η. 155826203000, τηλ. 6948688425, mkaripidis@ecommercelogistics.gr (στο εξής η «E-commerce Logistics» ή «Εμείς») η οποία είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται με την εταιρεία με την επωνυμία Coca-Cola Services S.A., οδός Chausse De Mons, αριθμός 1424, Τ.Κ. 1070, Βρυξέλλες, Βέλγιο, Α.Φ.Μ. BE0462525791(στο εξής η «Coca-Cola Services NV» ) στην οποία ανήκει η Πλατφόρμα www.topochico.gr (στο εξής η «Πλατφόρμα») Η E-Commerce Logistιcs ειδικότερα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, λειτουργία και την διενέργεια της εξ αποστάσεως πώλησης των Προϊόντων στους καταναλωτές που επιθυμούν να προβούν σε αγορά μέσω της Πλατφόρμας καθώς και για την είσπραξη του τιμήματος βάσει των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Πώλησης.

 1. Ποιοι δικαιούνται να προβούν σε αγορά του Προϊόντος;

2.1. Δεδομένης της φύσης των προς πώληση Προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτώνκαι των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων, η πώληση των προϊόντων επιτρέπεται μόνον σε πρόσωπα που είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Πλατφόρμα και την υποβολή της πρότασης αγοράς του Προϊόντος) και που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Καταναλωτές» ή «Εσείς»). Επίσης επί του παρόντος, ως τόπος αποστολής των Προϊόντων θα πρέπει να ορίζεται από τον Καταναλωτή μόνον διεύθυνση εντός του νομού Αττικής καθότι δεν είναι προς το παρόν εφικτή η παράδοσή τους εκτός των ως άνω εδαφικών ορίων.

2.2. Η E-Commerce Logistics λαμβάνει συνολικά εύλογα μέτρα για την εξασφάλιση της πώλησης των Προϊόντων μόνον σε ενηλίκους καθότι βασίζεται τόσο στην υπεύθυνη δήλωσή σας κατά την είσοδόσας στην Πλατφόρμα περί της ενηλικότητάς σας όσο και στο γεγονός ότι οι πληρωμές των Προϊόντων γίνονται μόνον με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, οι οποίες κατά τεκμήριο δύνανται να εκδοθούν μόνον στο όνομα ενήλικων φυσικών προσώπων, η δε χρήση τους ως γνωστόν είναι προσωπική, υπ΄ ευθύνη των κατόχων τους. Σε κάθε περίπτωση, η E-Commerce Logistics διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο εφόσον έχει οποιαδήποτε εύλογη ένδειξη σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ότι παραβιάζει τους ανωτέρω όρους. Οι Καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση και προβαίνουν σε αγορά μέσω της Πλατφόρμας με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους και τους ως άνω περιορισμούς και δηλώνοντας ότι συμμετέχει στην συγκεκριμένη αγοραπωλησία εκπληρώνοντας τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

2.3. Διαμέσου της Πλατφόρμας διενεργείται μόνον λιανική πώληση Προϊόντων (B2C),απευθυνόμενη μόνον σε Καταναλωτές δηλ. φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω υπό 2.1. προϋποθέσεις και βάσει του ορισμού του όρου «καταναλωτής» στο εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο. Σημειώνεται ακόμη ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αγορών για σκοπούς χονδρικής ούτε και από επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα - ήτοι δεν εκδίδονται τιμολόγια για την πώληση.

3) Πως διενεργούνται οι αγορές μέσω της Πλατφόρμας;

3.1. Υποβολή παραγγελίας: Με την επιλογή των Προϊόντων που θέλετε να αγοράσετε από την Πλατφόρμα στο καλάθι των αγορών σας και την υποβολή της παραγγελίας σας, αποστέλλετε την παραγγελία σας μέσω της Πλατφόρμας, η οποία παραγγελία σας διαβιβάζεται στην E-Commerce Logistics από την Coca-Cola Services NV  προς ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας και διενέργεια της παράδοσης προς εσάς βάσει των παρόντων Όρων τους οποίους καλείστε να αποδεχτείτε πριν την υποβολή της παραγγελίας αυτής. Προς εξασφάλιση του ότι η πώληση θα είναι μόνον προς καταναλωτές (λιανική πώληση) η Πλατφόρμα δύναται να βάζει περιορισμούς στην ποσότητα των προϊόντων που μπορείτε να παραγγείλετε ανά παραγγελία με σχετική ανάρτηση στην Πλατφόρμα.

3.2.Στάδια για τη ολοκλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας:Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον αγοραστή προς τον πωλητή. Ως εκ τούτου, η E-Commerce Logistics λαμβάνει την πρότασή σας για αγορά κατά τα προεκτεθέντα, με την επιφύλαξη ελέγχου της διαθεσιμότητας των Προϊόντων και τη τιμής αυτών. Με την λήψη της παραγγελίας σας, αποστέλλεται στο email που έχετε δηλώσει αυτοματοποιημένο αποδεικτικό παραλαβής αυτής, με την ανωτέρω επιφύλαξη. Εφόσον η παραγγελία σας ελεγχθεί κατά τα ανωτέρω, θα σας αποσταλεί στην συνέχεια email επιβεβαίωσης ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή σε εσάς, το οποίο και αποτελεί και την δήλωση αποδοχής της πρότασής σας και την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχείαεπικοινωνίας (email ή τηλέφωνο) που μας έχετε δηλώσει προκειμένου να συνεννοηθούμε σχετικά.

4) Ποιες είναι οι διευθετήσεις παράδοσης των Προϊόντων;

4.1. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τον χρόνο παράδοσης σε εσάς ανάμεσα στις επιλογές που παρέχονται στην Πλατφόρμα και με την καταβολή της αντίστοιχης χρέωσης αναλόγως της επιλογής χρόνου παράδοσης που θα κάνετε (διατηρούμε το δικαίωμα ανά περιόδους να αλλάζουμε τα κόστη μεταφοράς ή/και να μηδενίζουμε το κόστος αναλόγως του ποσού της παραγγελίας). Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παράδοσης της παραγγελίας σας με την εισαγωγή των στοιχείων μεταφοράς στο σχετικό λινκ της μεταφορικής που θα σας δίνεται στο e-mail που θα λαμβάνετε.

4.2.Περιορισμοί για τις διευθετήσεις παράδοσης: Ρητώς σημειώνονται τα εξής

α) Η παράδοση των Προϊόντων θα γίνεται επί του παρόντος μόνον στην Αττική δια μέσου συνεργαζόμενης με εμάς τρίτης εταιρείας ταχυμεταφορών-κούριερ

β) Ως ημέρες παράδοσης λογίζονται οι «εργάσιμες ημέρες» ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. Ρητώς εξαιρούνται Σαββατοκύριακα καθώς και επίσημες εορτές και αργίες.

γ) η Παράδοση της παραγγελίας «εντός ημέρας» αφορά σε παραγγελίες που γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και από 00:01 και το αργότερο μέχρι τις 12.μ.μ. της ημέρας αυτής, άλλως η παράδοση θα γίνεται υποχρεωτικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση επίσης, η παράδοση παραγγελίας θα γίνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή υπάρχει ειδικότερος όρος διευθέτησης παράδοσης για συγκεκριμένες περιοχές ρητά αναφερόμενη εντός της Πλατφόρμας.

δ) ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων σας υπολογίζεται από την λήψη του επιβεβαιωτικού email της ολοκλήρωσης της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 3.2. ανωτέρω, ήτοι την αποστολή της ενημέρωσης ότι τα Προϊόντα είναι έτοιμα προς αποστολή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε τα ανωτέρω και να προσθέσουμε και περαιτέρω ή να αλλάξουμε τους περιορισμούς ή/και να εντάξουμε νέα εδαφικά όριακαι κόστη παραδόσεων με απλή ανάρτησηστην Πλατφόρμα .

Επισημαίνεται ότι σε περιόδους αιχμής όπως ενδεικτικά περιόδους lockdown καταστημάτων, Εορτών, γενικευμένων προσφορών όπως Black Friday κλπ ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις για τις οποίες θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε.4.3. Το πρόσωπο που θα παραλάβει το προϊόν θα πρέπει να είστε εσείς (το πρόσωπο που υποβάλλατε την παραγγελία) ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εσάς ή που θα υποδείξετε εσείς (π.χ. σε περίπτωση δώρου) υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 2.2. Η παράδοση πάντως του προϊόντος σε πρόσωπο που θα εμφανιστεί προς παραλαβή στην διεύθυνση που θα μας έχετε δηλώσει, θα εξαντλεί την υποχρέωσή μας για παράδοση του προϊόντος μας σε εσάς.

4.4. Κατόπιν της παράδοσης του Προϊόντος προς την εταιρεία ταχυμεταφορών, η αποστολή του Προϊόντος θα δρομολογηθεί και το Προϊόν θα αποσταλεί εντός του χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί αναλόγως την διεύθυνση παράδοσης και τις διευθετήσεις παράδοσης της εν λόγω εταιρείας ταχυμεταφορών. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προσήκουσα παράδοση των Προϊόντων σε εσάς βάσει του χρόνου που έχετε επιλέξει υπό τους όρους του 4.2. ανωτέρω, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση μη ακριβόχρονης αποστολής του Προϊόντος για λόγους που αφορούν στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή σε περίπτωση έκτακτης συνθήκης ή ανωτέρας βίας, τα οποία εκφεύγουν της ευθύνης μας. Εφόσον ο ταχυμεταφορέας δεν σας βρει στη διεύθυνση αποστολής που μας έχετε δώσει, θα σας αφήσει σχετικό ειδοποιητήριο ή θα σας καλέσει στο τηλέφωνο ή θα σας αποστείλει η ταχυμεταφορική σχετικό sms στο κινητό που έχετε δηλώσει, ώστε να συνεννοηθείτε μαζί τους για την παράδοση. Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερωθείτε γενικά και για τυχόν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα δημιουργηθεί κατά την παράδοση των Προϊόντων σας.

5) Τι ισχύει για τις τιμές και τους όρους πληρωμής;

5.1. Οι τιμές των Προϊόντων της Πλατφόρμας είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι τιμές αυτές δύνανται να τροποποιούνται ελεύθερα ανά περιόδους με σχετική ανάρτησή τους στην Πλατφόρμα (καθώς και να παρέχονται προσφορές και εκπτώσεις). Ισχύει πάντοτε η τιμή αγοράς που είναι αναρτημένη κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας από τον καταναλωτή. Οι τιμές των Προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής για τις οποίες ενημερώνεστε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, με βάση και την επιλογή και τον τόπο παράδοσης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 ανωτέρω. 

5.2. Επιφύλαξη ελέγχου τιμής: Στα πλαίσια της ορθής και σύννομης λειτουργίας της Πλατφόρμας, έχει ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή αναγραφή των τιμών στα προϊόντα, που πωλούνται στην Πλατφόρμα και προς αποφυγή οποιουδήποτε σφάλματος η λήψη των παραγγελιών γίνεται με την επιφύλαξη ελέγχου της τιμής (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. ανωτέρω). Σε όλες τις περιπτώσεις παραγγελιών, οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί ή προκαταβληθεί με χρέωση της κάρτας σας, πριν την ολοκλήρωση της αγοράς με το e-mail επιβεβαίωσης της αποστολής των Προϊόντων που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο 3.2. θα αποτελεί συπεμφωνημένη χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι ακόμη πληρωμή του αντιτίμου, η οποία πληρωμή θα ολοκληρωθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα του Προϊόντος καθώς και η τιμή του και ολοκληρωθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας ως προαναφέρεται, άλλως η χρηματοοικονομική εγγύηση θα σας επιστραφεί.

5.3.Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε τα Προϊόντα με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και συγκεκριμένα με τις κάρτες αναγνωρισμένων ελληνικών τραπεζών που γίνονται αποδεκτές από την Πλατφόρμα (VISA, Master Card, American Express). Η πληρωμή με κάρτα θα ολοκληρώνεται μέσω αναγνωρισμένου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας ολοκλήρωσης ηλεκτρονικών πληρωμών. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σας και ότι τα στοιχεία σας συλλέγονται απευθείας και μόνον από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση των πληρωμών. O πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων και για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Εφόσον ενημερωθούμε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κάρτα σας ή την πληρωμή συνολικά, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία ή να υπαναχωρήσουμε από την πώληση σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας σας στο σύστημα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που εμφανίζεται στην Πλατφόρμα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος εσείς καθώς και να προβείτε σε καθόλα νόμιμες πληρωμές.

5.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους τρόπους πληρωμής, να αφαιρέσουμε ή και να προσθέσουμε νέους τρόπους με απλή ενημέρωσή σας μέσω των παρόντων όρων ή/και σχετική ανάρτηση στην Πλατφόρμα.

6) Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως αγορά και επιστροφή των Προϊόντων – πως ασκείται;

6.1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι ένα ειδικό δικαίωμα που ισχύει στις εξ αποστάσεως πωλήσεις. Μπορείτε να το ασκήσετε μόνον εφόσον έχετε την ιδιότητα του «καταναλωτή» βάσει της νομοθεσίας, δηλ. συμβάλλεστε ως φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

6.2. Εφόσον αγοράζετε ως καταναλωτής έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοραπωλησίας αναιτιολόγητα μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο που μας υποδείξατε των Προϊόντωνμε μία δήλωση υπαναχώρησής σας με τους ακόλουθους ενδεικτικούς τρόπους (ή με κάθε άλλον δόκιμο τρόπο):

α) με επιστολή με ταχυδρομείο ή courier στην έδρα μας eCommerce Logistics MON. I.K.Ε., οδός Ανδριανού, αριθμός 55, Τ.Κ. 19400, Κορωπί, Αττική,

β) email στο greece.cic@coca-cola.com, ή

γ) αποστέλλοντας μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα,

6.3. Κατόπιν έχετε άλλες 14 ημέρες για την επιστροφή των Προϊόντων. Στην περίπτωση που αποστείλετε το έντυπο υπαναχώρησης μαζί με το προϊόν, αυτό θα πρέπει να συντελεστεί (υπαναχώρηση και επιστροφή) εντός των 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης.Η επιστροφή πρέπει να γίνει με δικά σας έξοδα και ευθύνη στην έδρα της εταιρείας μας eCommerce Logistics MON. I.K.Ε., οδός Ανδριανού, αριθμός 55, Τ.Κ. 19400, Κορωπί, Αττική. Σύμφωνα με τον νόμο, επίσης, την απόδειξη της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος στην έδρα μας, έτσι όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω την φέρετε εσείς. Στην εξαιρετική περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά προϊόντα παραγγελθέντα από εσάς με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά, το 14ήμερο άρχετε από τότε που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος.

6.4. Οι σωρευτικές προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή σε συνέχεια άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, είναι οι εξής:

α) το προϊόν να μην έχει ανοιχτεί (καπάκι μπουκαλιού) ούτε δοκιμαστεί

β) να μην έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία (ενδεικτικό παράδειγμα σε περίπτωση αγοράς πακέτου 6 τεμαχίων να μην έχει ανοιχθεί η συσκευασία του πακέτου κλπ)

γ) το προϊόν να συνοδεύεται στο δέμα αποστολής από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, συνοδευτικό παράδοσης κλπ.),

6.5. Στην περίπτωση που υπαναχωρήσετε νόμιμα κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από εσάς πλέον του κόστους μεταφοράς για την παράδοση του Προϊόντος κατά την αγορά του (σε περίπτωση επιστροφής μέρους των Προϊόντων που αγοράσατε θα σας επιστραφεί το τίμημα αναλογικά με τα προϊόντα που επιστρέψατε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από τον χρόνο που θα λάβουμε πίσω τα προϊόντα. Τα χρήματα θα επιστραφούν στην κάρτα σας μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην επιστροφή των χρημάτων που οφείλονται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και εν γένει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

6.6.Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα στο Προϊόν έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε στη Γραμμή Καταναλωτών της εταιρίας COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΒΕΕ στο τηλ. 800.11.55.800 – χωρίς χρέωση

7) Υποχρέωσή σας για δήλωση Ορθών Στοιχείων

7.1. Έχετε υποχρέωση να δηλώνετε ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία οποτεδήποτε σας ζητηθούν για την υποβολή της παραγγελίας, την ολοκλήρωση της πώλησης, την καταβολή του τιμήματος και την παράδοση ή την επιστροφή των Προϊόντων. Εφόσον έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό στην Πλατφόρμα σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Πλατφόρμας, θα πρέπει να ελέγχετε τα στοιχεία που μας δίδετε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, τόσο για την τιμολόγηση όσο και για την παράδοση, ότι εξακολουθούν να ισχύουν και είναι ορθά. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα στα στοιχεία σας που αφορούν στην πώληση των Προϊόντων μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία greece.cic@coca-cola.com

7.2. Ρητώς δηλώνουμε και εσείς αναγνωρίζετε ότι τηρώντας τις διατάξεις για την προστασία σας ως καταναλωτή έχουμε την υποχρέωση να σας στείλουμε ενημερώσεις για την σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης από απόσταση, τόσο σε προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά την ολοκλήρωση και εκτέλεσή της αλλά και μετά από αυτή. Επίσης οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τυχόν προβλήματα ή θέματα που σχετίζονται με την παραγγελία σας. Η ενημέρωσή σας αυτή θα πραγματοποιείταιστην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνό σας, στοιχεία που δηλώσατε κατά την δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα ή κατά την συμπλήρωση της παραγγελίας σας, στα πλαίσια της εκπλήρωσης των συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεών μας απέναντί σας. Η ως άνω επικοινωνία θα θεωρείται έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία που μας γνωστοποιείτε εσείς ή/και λόγω τεχνικής ή άλλου τύπου βλάβης στον διακομιστή, στο τηλέφωνό σας, στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, αλλά και σε περίπτωση που έχουν αλλάξει τα στοιχεία ας και δεν μας έχετε ενημερώσει έγκαιρα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προβλήματος που εκφεύγει της σφαίρας επιρροής της.

8) Περιορισμός της ευθύνης εκ της πώλησης των Προϊόντων διαμέσου της Πλατφόρμας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο φέρουμε την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης όπως ορίζονται στην παρούσα σύμβαση και στον νόμο για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως καθώς και τις διατάξεις για την προστασία καταναλωτή καθώς και για τις διατάξεις περί πώλησης του ΑΚ κατά τα ανωτέρω. Δεν υφίσταται ευθύνη της εταιρείας μας για άμεσες έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημιές του καταναλωτή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού ή για αποθετική ζημία του, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται στην παρούσα Πλατφόρμα ή από τηνχρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες του. Επίσης δεν φέρουμε ευθύνη για σφάλμα στην παραγγελία σας που οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή του δικτύου υποδομής που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής για τυχόν απώλεια ή ζημία που δύναται να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές software που μπορεί να μολύνει το δικό σας λογισμικό, υλικό, τα δεδομένα σας. Η πρόσβαση και υποβολή παραγγελίας δια μέσου της Πλατφόρμας γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του επισκέπτη – καταναλωτή. Η εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση ή εγγύηση την οποία δεν έχει ρητώς αναλάβει με το παρόν ή δεν προβλέπεται εκ της νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητές της ως αναγκαστικού δικαίου υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό της αξίας του πωληθέντος προϊόντος. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης της Ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Ουδεμία ευθύνη έχει η Coca-Cola Services NV σε σχέση με την πώληση των προϊόντων διαμέσου της Πλατφόρμας πέραν των όσων ρητά προβλέπονται στους Όρους & Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες αυτής.

9) Ισχύς των παρόντος όρων και προϋποθέσεων και τροποποίηση αυτών

9.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν την μεταξύ μας σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση εξ αποστάσεως των Προϊόντων δια μέσου της Πλατφόρμας, τους οποίους αποδέχεστε πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας. Παρακαλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά καθότι η αποδοχή τους συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε τους παρόντες όρους αγοραπωλησίας βάσει των διαδικασιών και των προϋποθέσεων πώλησης που εκάστοτε ισχύουν. Οι Όροι και Προϋποθέσεις ως τροποποιημένοι θα ισχύουν κάθε φορά θα τίθενται στην διάθεσή σας προς αποδοχή πριν από την υποβολή της κάθε παραγγελίας σας και θα αποτελούν την μεταξύ μας σύμβαση ανά πάσα χρονική στιγμή για την αγοραπωλησία που αφορά στην συγκεκριμένη παραγγελία σας. Επίσης ισχύουν συμπληρωματικά με τους παρόντες όρους και οι ειδικότεροι όροι, οι προσφορές και οι ειδικότερες διευθετήσεις που ανακοινώνονται από καιρό εις καιρό στην Πλατφόρμα ή σας αποστέλλονται με άλλον τρόπο ενημέρωσης (σε τυχόν σύγκρουση μεταξύ των παρόντων και ειδικότερων όρων υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι). Εάν διαφωνείτε ή τηρείτε επιφύλαξη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα σας παρακαλούσαμε να απέχετε από την υποβολή παραγγελίας και να μας ενημερώσετε σχετικά στα στοιχεία επικοινωνίας μας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι η αποδοχή τους είναι ανεπιφύλακτη.

9.2. Στο πλαίσια λήψης των παραγγελιών και διενέργειας της πώλησης των Προϊόντων προβαίνουμε σε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων κατά τα αναφερόμενα αναλυτικότερα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .

10. Επίλυση διαφορών και εφαρμοστέο δίκαιο

10.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Με την αποδοχή των όρων συμφωνείτε να υπάγεστε στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων στην Αθήνα.

10.2. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον η Πλατφόρμα απευθύνεται σε καταναλωτές και έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε από την Πλατφόρμαμπορείτε να κινήσετε την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στοhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το θέμα του στην Εταιρεία μας στο email greece.cic@gmail.com προς εξεύρεση λύσης Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html